1. Rekisterinpitäjä

Sallila Energia Oy
Y-tunnus: 0132029-2
Osoite: Loimijoentie 65, 32440 Alastaro
Puhelin: 02 76 431 www.sallila.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Potinkara, myyntijohtaja
mika.potinkara(at)sallila.fi
Puhelin: 040 162 3001

3. Rekisterin nimi

Sallila Energia -konsernin asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään Sallila Energian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, palveluiden käytön tutkimiseen ja palveluiden edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Sallila Energian alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sallila Energia voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Sallila Energia voi luovuttaa henkilötietoja (sisältää syntymäajan) alihankkijalleen asiakastutkimuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoitteet ja muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
  • Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
  • Asiakasryhmittely-, ja asiakastyyppitiedot, kuten asumismuoto, asiakasryhmä
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus-, vakuus- ja perintätiedot, sekä internet-sivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sallila Energia voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa Sallila Energia huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.

Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Sallila Energia Oy / Potinkara
Loimijoentie 65
32440 Alastaro

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Sallila Energia Oy pääkonttorilla.