Sallila Energia Oy:n hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken:

  • Fossiiliset energialähteet ja turve 47,36 %
  • Uusiutuvat energialähteet 9,13 %
  • Ydinvoima 43,51 %

Sallila Energia Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat 287,81 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,23 mg/kWh.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta
Lue lisää