Sallila Energia Oy:n hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken:

  • Fossiiliset energialähteet ja turve 40,5 %
  • Uusiutuvat energialähteet 17,7 %
  • Ydinvoima 41,8 %

Sallila Energia Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat 273,64 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,21 mg/kWh.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta
Lue lisää