Sallila Energia Oy:n hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken:

  • Fossiiliset energialähteet ja turve 44,8 %
  • Uusiutuvat energialähteet 14,1 %
  • Ydinvoima 41,1 %

Sallila Energia Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat 271,99 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,21 mg/kWh.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta
Lue lisää