Laskutus perustuu verkkoyhtiöltä saamiimme todellisen käytön lukemiin tai vuosiennusteisiin. Etäluettavat kohteet laskutamme mittaustiedoilla. Arviolaskutusta käytetään ainoastaan niissä kohteissa, joissa ei ole etäluettavaa mittaria. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.

Etäluettavat mittarit

  • Vuosikulutus yli 8000 kWh, laskutus joka kuukausi
  • Vuosikulutus alle 8000 kWh, laskutus joka toinen kuukausi
  • Vuosikulutus alle 2000 kWh (vapaa-ajan asunnot), laskutus kerran vuodessa

Mikäli asiakkaalla on sähköinen e-lasku, voimme laskuttaa kuukausittain vuosikulutusmäärästä riippumatta.

Sallila Sähkönsiirron verkkoalueen ulkopuolella olevat kohteet laskutetaan pääsääntöisesti kuukausittain vuosikulutusmäärästä riippumatta.

Arviolaskut

Neljä laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku tai 12 laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku.

Tasaerälaskutus

Tasaerälaskutusta koskeva kysymys on noussut esiin, kun etämittareiden asennusten myötä on siirrytty laskuttamaan asiakkaita toteutuneen sähkön kulutuksen mukaan ja samalla luovuttu arviolaskutuksesta. Tällöin sähkölämmitysasiakkailla sähkölaskun loppusumma on saattanut nousta talvikuukausina suuremman sähkön kulutuksen takia huomattavasti kesäkuukausia suuremmaksi.

Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijoiden ja sähkön vähittäismyyjien tarjoavan asiakkailleen erilaisia maksutapavaihtoehtoja. Energiaviraston linjauksen mukaan erilaisiksi maksutapavaihtoehdoiksi voidaan katsoa laskun toimittaminen asiakkaalle paperilaskuna tai e-laskuna. Vaatimus perustuu sähkön sisämarkkinadirektiiviin. Sähköverkonhaltijoilla ja sähkön vähittäismyyjillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota asiakkailleen tasasuuruisiin maksueriin perustuvaa laskutusta.

Sallila täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset erilaisista maksutapavaihtoehdoista tarjoamalla asiakkailleen mahdollisuuden vastaanottaa sähkölasku paperilaskuna, e-laskuna tai sähköpostilaskuna. Näin ollen Sallila ei tarjoa asiakkailleen tasaerälaskutusta.