Sallila Sähköasennus on sähköverkkoyhtiö Elenian kumppaniyhtiö sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä. Elenia kumppaniyhtiöineen on allekirjoittanut turvallisuusmanifestin, joka tähtää työturvallisuuden tason nostoon. Mukana on 43 yhtiötä. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

TEKO - terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki sähköverkkoyhtiö Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat ja ne kantavat vastuuta myös siitä, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille.

Yhtiöt sitoutuvat turvallisuusmanifestin allekirjoituksella kehittämään turvallisuuskulttuuria ja toimintamalleja sekä varmistamaan manifestissa mainittujen asioiden toteutumisen.

Turvallisuusmanifesti