Sallila palkittiin energiatehokkuustoimista

AJANKOHTAISTA / 16.6.2017

Tuloksellista ja esimerkillistä energiatehokkuustyötä vuosina 2008–2016 osoittaneita yrityksiä ja kuntia palkittiin 15.6.2017 Finlandia-talolla pidetyssä Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarissa. Sallila Energia palkittiin energiapalveluiden toimenpideohjelmassa.

Palkinnot myöntäneiden työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, Energiaviraston ja Motivan mukaan palkitut ovat toteuttaneet erityisen määrätietoisesti lukuisia erilaisia energiatehokkuustoimia, joiden ansiosta he ovat onnistuneet energiankäytön tehostamisessa reilusti yli sopimuksessa asetettujen tavoitteiden.
Lisäksi toimijat ovat raportoineet vuosittain kattavasti toimistaan ja niillä saavutetuista säästöistä, mikä on erityisen tärkeää Suomea sitovien EU-tavoitteiden saavuttamisen seurannan kannalta.

Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyneistä yrityksistä Sallila Energia Oy:lle myönnetyn kunniamaininnan kriteereinä olivat asiakkaille kohdistettujen energiapalvelujen monipuolinen toteutus ja raportointi, omalle toiminnalle asetetun energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen sekä sopimuksen mukaista energiatehokkuustyötä tukevan tehostamissuunnitelman laatiminen.

- Me Sallilassa olemme panostaneet siihen, että energiatehokkuusasiaa saadaan eteenpäin asiakkaiden keskuudessa. Saamamme asiakaspalaute ja nyt saamamme tunnustus kertovat, että olemme siinä onnistuneet, Sallila Energian energiapäällikkö Raimo Prusi toteaa.
- Olemme panostaneet myös energiatehokkuusasioihin omissa kiinteistöissämme ja toiminnoissamme. Viimeisimpiä kehityskohteita on aurinkoenergian hyödyntäminen. Loimaalle rakentamamme aurinkovoimalan vuokrattavat paneelit ovat saaneet asiakkailtamme hyvän vastaanoton.

Energia-alaa koskettaviin energiantuotannon ja energiapalveluiden toimenpideohjelmiin on liittynyt jo 126 yritystä.

Ajankohtaista